BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Arkiv med gamle tråder relatert til gammelt forum og nettside som ikke er relevante lengre.

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 001 » 18 Aug 2011

Det er jo bare å konstatere at ”bestilleren” er ikke i systemet lenger. Det finnes gode grunner for det. Og det skal i all rettferdighetens navn også sies at det ikke er nåværende styre som er de skyldige, men derimot er det folk i dagens styre som sliter seg videre med problemet.En kikk bakom teppet sier at det er mange flere funksjoner som er på trappene. Det triste er at status ikke blir kjent blant medlemmene. Man spør og graver, men lite kommer frem. Hva er status nå? Hvordan ser fremdriftsplanen ut? Hva er neste steg? Hvordan ser det økonomiske ut fremover?Faren er at også det aktuelle styret kan mistenkes for å skjule noe, noe jeg absolutt ikke tror at de gjør, men hvorfor er det da så vanskelig å komme med informasjon. De alle fleste medlemmene ønsker jo bare et redskap som fungerer til de oppgavene klubben trenger – til slutt.En oppdatert kravspesifikasjon, bygget på dagens kunnskaper og behov bør lages og settes opp mot det vi allerede har fått og skal få. Så vil vi kanskje nærme oss det vi har behov for, innen den økonomiske rammen vi tross alt må basere oss på.001
 
Innlegg: 162
Registrert: 01 Jan 1987
Bosted: Torggaten 20, 1850 MYSEN
Medlemsnummer: 1

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 7596 » 19 Aug 2011

> 1 skrev:


> Det er jo bare å konstatere at ”bestilleren” er ikke i systemet lenger. Det finnes gode grunner for det. Og det skal i all rettferdighetens navn også sies at det ikke er nåværende styre som er de skyldige, men derimot er det folk i dagens styre som sliter seg videre med problemet.


> En kikk bakom teppet sier at det er mange flere funksjoner som er på trappene. Det triste er at status ikke blir kjent blant medlemmene. Man spør og graver, men lite kommer frem. Hva er status nå? Hvordan ser fremdriftsplanen ut? Hva er neste steg? Hvordan ser det økonomiske ut fremover?


> Faren er at også det aktuelle styret kan mistenkes for å skjule noe, noe jeg absolutt ikke tror at de gjør, men hvorfor er det da så vanskelig å komme med informasjon. De alle fleste medlemmene ønsker jo bare et redskap som fungerer til de oppgavene klubben trenger – til slutt.


> En oppdatert kravspesifikasjon, bygget på dagens kunnskaper og behov bør lages og settes opp mot det vi allerede har fått og skal få. Så vil vi kanskje nærme oss det vi har behov for, innen den økonomiske rammen vi tross alt må basere oss på.


>Helt enig Arne!


Som jeg skrev lenger opp i tråden har faktisk styremedlemmer både i dagens styre og forrige lagt ned en vanvittig innsats for å redde prosjektet (og dette er gjort etter nøye overveielser fortløpende; "go vs. no-go"). Det er sikkert noen fra styret som kan detaljere hele saken ytterligere om det er ønskelig, men som sagt vet jeg rimelig godt hva som har skjedd selv om jeg ikke har vært inne i prosjektet direkte. Jeg har deltatt i alle styremøter og dette har vært den altoverskyggende saken siden oppstarten av prosjektet.


Og så la visepresidenten inn en artikkel på nettsiden vår for ganske kort tid tilbake om at løsningen nå er inne i en feilrettingsfase og nye krav og ny funsjonalitet er derfor satt på vent inntil dette er ordnet.Og for ordens skyld; jeg følger ganske godt med i "timen" på styremøtene og min rolle der er (i tillegg til å være rådgiver) også å være "vaktbikkje" på vegne av medlemmene/årsmøtet fordi jeg som revisor rapporterer til årsmøtet og ikke til styret. Jeg har overhodet ingen holdepunkter for å si at det nåværende styret skjuler noe som helst, faktisk tvertimot. Men jeg er enig med deg, Arne, i at informasjonen ut kunne vært bedre og det kan vi ta opp i neste styremøte...Når feilrettingen er gjort, vil det være en ny situasjon med ytterligere kravspekking vil jeg tro og så blir det igjen en "go vs. no-go"-vurdering basert på tid, kost og kvalitet for å møte disse behovene/kravene. Men dette er konsekvensen av å ikke ha gjort prosjektet iht standard prosjektmetodikk og det ansvaret plasserer jeg hos Metronet som den profesjonelle part i saken. Når det er sagt er imidlertid mitt inntrykk at Metronet har gjort sitt for å imøtekomme klubben på best mulig måte gitt situasjonen som har oppstått.7596
 
Innlegg: 62
Registrert: 08 Jun 2005
Medlemsnummer: 7596

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 3813 » 19 Aug 2011

Jeg er helt sikker på at det nye styret jobber mye med å få ting på plass osv. Alle ære til de som tar på seg denne oppgaven. MEN , hvorfor er det så vanskelig å gi litt info? Info problematikken er tatt opp mange ganger i 2011 og vi får høre at dette tar man til etterretning og dette skal bli bedre uten at det blir noe merkbar endring. For å snakke for meg selv så er dette en av hovedgrunnene til at jeg er svært usikker på om jeg skal betale ny kontingent når fakturaen kommer. Det virker som om det er/har vært mye ord om forbedring men det merkes lite/ikke. En klubb som å så liten grad lytter til sine medlemmes ønsker om info ligger dårlig an. Det er jo en uendelig lang tråd på Bimmers om dette som ble startet når forumet var ned hvor bla lovnader om bedring i informasjonen var mange. Temaet er også tatt opp i sommer her også hvor man tilsynelatende går i en forsvarsposisjon og sier at man kan ikke informere om alt man driver med osv osv.Referater fra styremøtene kunne legges ut på nett feks. Er det noe som er spesielt hemmelig kan den delen bare utelates. Skal ikke så mye til.3813
 
Innlegg: 65
Registrert: 05 Mar 2001
Medlemsnummer: 3813

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 001 » 19 Aug 2011

Etter å brukt svært mye tid på klubben i løpet av sommeren, hvor arbeidet med nye vedtekter har vært hovedfokus, kommer det frem tanker om svært mange andre sider ved klubbens virksomhet også.For å fortsette litt på Terje Pedersens tanker, vil jeg først si følgende. Jeg har levd i mange tiår med trykksaker som en stor del av mitt yrkes- og hobbyliv og vil påstå at jeg har en smule peiling og erfaring på området, ikke minst med 15 år i BMW klubb sammenheng.Når det gjelder f. eks. informasjon/Fahrfreude har jeg personlig kommet til at tiden er for lengst moden for en overgang til full elektronisk innsats når det gjelder informasjoner mellom klubb/medlemmer. Jobben som ansvarlig for Fahrfreude på papir, med alle de detaljer som er involvert i å utgi ett nummer, er blitt en nesten umulig praktisk oppgave for ikke-innvidde. For ikke å si umulig hvis man skal ha ut 4 nummer pr. år. Og det bør man vel om det skal kalles et klubblad? Jeg avstår fra ytterligere detaljer i denne omgangen, men kan gjerne skrive et par sider om hvordan det er å samle tekster/artikler og bilder fra hele landet, sats, layout, trykking, ferdiggjøring, pakking, adressering, feil på adresser, returer osv. om noen ønsker det. Den som har vært i nærheten av en trykksaksproduksjon vet hva jeg snakker om.En helt annen sak er hvilke verktøy har vi og det viktigste; Hvilken person med allmenn BMW-klubbinteresse, kunnskaper og arbeidskapasitet behøver en klubb som vår? Geir Skjelseth var den perfekte så langt, men han har sannsynligvis gjort sitt? Derfor synes jeg vi skal gå ut i det åpne markedet og spørre: Hvem ønsker å ha drømmejobben som IT/WEB-ANSVARLIG/REDAKTØR for BMW Car Club Norway? Penger som i dag går til produksjon av Fahrfreude kan enkelt omkanaliseres til nettbasert info.For å ha sagt det med det samme, en del medlemmer er kun medlemmer for å få medlemskort og klubbladet. De vil bli skuffet på å se dette på trykk. I tillegg er det en del som ikke har satt foten sin i en PC noen gang, men hvor mange det er vet vi ingenting om fordi det kan ikke medlemsregisteret si noe om, men meg opplyst har vi mailadresser til ca 2200. Av resterende antall er det sikkert en stor del vi mangler adresse til. Men vi lever i 2011. Alt gammelt kan ikke forbli gammelt til evig tid?Et tredje poeng er: Hvorfor benytter ikke Hovedstyret egen hjemmeside for å informere om viktige hendelser? Forumsider, Facebook eller Bimmer er faktisk feil medium. Har man såpass liten tiltro og respekt/kunnskap om egne medium at man ikke bruker hjemmesidene? Og de fleste DK/UG bruker ikke BMWCCN sidene. Hordaland er et hederlig unntak.001
 
Innlegg: 162
Registrert: 01 Jan 1987
Bosted: Torggaten 20, 1850 MYSEN
Medlemsnummer: 1

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg Rune Kampenes » 19 Aug 2011

Det med og kutte ut Fahrfreude helt et jeg skeptisk til. Greit at det er mye jobb og alt det der men det er noe eget og finne fram et blad fra 10-15 år tilbake og se hva som opptok oss da. Men om det skal bli den primere innformasjonskanalen i fremtiden er jeg mere skeptisk til, der er nettet mye bedre. Men da må hjemmesidene fungere!!


Det var noen i en annen tråd som nevnte en årbok. Det synes jeg høres ut som en god ide. Den kunne kommet ut i mars/april året etter og inneholdt treffrapporter m.m fra året før. Man trenger ikke 4 utgaver i året, kanskje bedre og samle det i en årbok.LMK kontakt. BMWccn
Rune Kampenes
 
Innlegg: 311
Registrert: 09 Jun 2000
Bosted: Ise, Sarpsborg
Medlemsnummer: 3442
Kjøretøy: 1983 735ia, 2005 Z4

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 001 » 19 Aug 2011

Kan være litt enig med deg når det gjelder nostalgien Rune, men du må fortsatt gjerne titte gjennom de gamle bladene dine! De kan ingen ta fra deg, og du kan sikkert lagre gamle filer å se på disse i 2025. Knitrer ikke men allikevel.001
 
Innlegg: 162
Registrert: 01 Jan 1987
Bosted: Torggaten 20, 1850 MYSEN
Medlemsnummer: 1

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 001 » 19 Aug 2011

> Lars-Inge skrev:


> > 1 skrev:> Hvem ønsker å ha drømmejobben som IT/WEB-ANSVARLIG/REDAKTØR for BMW Car Club Norway?


> Denne posisjonen er vel allerede besatt av den nye Fahrfreude redaktøren. Eller har han trukket seg?Intet galt med den nye redaktøren, men om han er villig til å ta på seg den nevnte (utvidete) stillingen er han vel ikke forelagt noe om enda. Har inntrykk av at han har en stri tørn med å klare papirutgaven, av grunner jeg ikke skal gå inn på her. Ikke hans skyld må jeg understreke.001
 
Innlegg: 162
Registrert: 01 Jan 1987
Bosted: Torggaten 20, 1850 MYSEN
Medlemsnummer: 1

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 02classic » 19 Aug 2011

> 1 skrev:> Et tredje poeng er: Hvorfor benytter ikke Hovedstyret egen hjemmeside for å informere om viktige hendelser? Forumsider, Facebook eller Bimmer er faktisk feil medium. Har man såpass liten tiltro og respekt/kunnskap om egne medium at man ikke bruker hjemmesidene? Og de fleste DK/UG bruker ikke BMWCCN sidene. Hordaland er et hederlig unntak.


>Så lenge vi ikke har en forumstruktur som er inndelt i kategorier, så blir vi nok værende på egen side inntil videre. Det er også en stor svakhet at de forksjellige DK og UG ikke har sine egne forum og undersider, tilpasset våre smale og sære, men dog store interesser! Vi kunne riktignok brukt denne kanalen her for å legge ut informasjon, men så lenge admin-funksjonen ikke virker for vår del, stopper det seg selv...02classic
 
Innlegg: 3
Registrert: 02 Mai 2011
Medlemsnummer: 2

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg 02-Øivind » 19 Aug 2011

Jeg er bekymret for økonomien i dette prosjektet her. En ting er hvor mye vi allerede har betalt og kanskje har vi fått flere krav etter forrige årsmøte, som er kjent for styret. Det får så være, det som er vondt å tenke på, er fremtidige driftskostnader. Vil vi få en fast pris på årlig drift og oppdatering? Hva med alle funksjoner og undersider som mangler? Har vi betalt for det og i så fall, når skal det være oppe å gå? Hva om det skal opprettes flere UG/DK i fremtiden? Er nye undersider inkludert i det vi allerede har betalt, eller kommer det susende ei ny regning på x-antall høvdinger? Nei, jeg stemmer for å hive hele dritten på sjøen, ta det sure tapet og bare innse at vi har blitt rævkjørt av Metronet m/partnere.


Godsnakk litt med IT-kyndige medlemer i klubben om hva som kan gjøres for en vettug penge, lag noe enkelt og brukervennlig som kan oppdateres og vedlikeholdes av folk i klubben! Det vi primært trenger er forum, kalender, kjøp og salg, bildegalleri og webshop, samt noen statiske sider der vi kan ha teknisk info osv... Det såkalte medlemsregisteret som nå visstnok ikke krever noe jobb og er gratis å drifte, finnes det vel firmaer som tar seg av. Uansett hva som blir sagt, så tror jeg ikke tiden er moden for å kutte ut papirgiroen riktig enda. Et firma kan ta på seg å føre medlemsregister, innbetalinger, purringer og utsendelser. Stort enklere kan det ikke bli.


Fahrfreude er jeg nok enig i at kan ha utspilt sin rolle som informasjonskanal, verden har gått videre i så måte. At man kan sende ut en årbok sammen med f.eks årsmøteinnkallingen, tror jeg vil være til stor nok glede for de fleste i klubben.Øivind Seielstad
president
BMW Car Club Norway
Brukerens avatar
02-Øivind
 
Innlegg: 177
Registrert: 28 Okt 1998
Bosted: Ise
Medlemsnummer: 2539
Kjøretøy: '65 1800, '69 2002, '14 316i

Re:BMWCCN. IT-ulykken som rammet oss. Hva nå?

Innlegg Joachim Lie » 20 Aug 2011

Rune: Fahrfreude er jeg sterkt imot å fjerne! Vi har en redaktør nå som står på og viser stor interesse for bladet vårt! Det bladet kommer til å bli bedre og bedre. Kanskje man skulle begynt å selge bladet på kiosker også. Jeg vil heller gå andre veien med andre ord.


Årbok er ett godt forslag, men det man skal skrive i en årbok kan man jo bare ha med i fahrfreude bladet som kommer i de tidene.02classic: Hva er det du ikke får til med admin-funksjonen?


Det er andre som får denne til å virke! Send det til meg på mail joachim@bmwccn.no


Så skal jeg se på dette for deg!02-Øivind: Økonomien i dette prosjektet er jo styrt av årsmøte (årsmøte blir styrt av medlemmene). Vi som sitter i styret bruker ikke unødige midler på videre utvikling av hjemmesiden, vi har jo ett budsjett vi må forholde oss til. Så det er ikke noe å bekymre seg for. Vi har en pris på ca 35.000,- på drift og vedlikehold i året på disse sidene, blant annet vil vi aldri oppleve noe nedetid som vi hadde med den gamle siden, det blir tatt backup hver dag så vi vil aldri miste mer info enn det som er lagt ut de siste 24timene.Det er tidligere i prosessen tatt kontakt med flere it kyndige medlemmer/ikke medlemmer om de vil lage hjemmesiden til bmwccn, men når de har innsett hva som må gjøres så blir det såpass mye arbeid at det ikke var interessant for de å lage siden for en rimelig penge.


Når det er sagt så er vi alle enige i at Metronett er dyre men de er profesjonelle.


Det er BMWCCN som ikke har vært profesjonelle fra starten i denne saken, vi som sitter i styret nå har jobbet mye med dette siden vi fikk saken fra det gamle styret.Personlig savner jeg en søke funksjon i forumet! Det ville forbedret forumet betraktelig!


Ellers synes jeg at siden er veldig bra, vi kan redigere siden og legge ut mye info her.


Siden vil jo bare bli bedre og bedre, sånn er det alltid når man lager hjemmesider.Ellers vil jeg bare si at det er bra vi holder oss saklig i denne tråden!Joachim Lie
 
Innlegg: 260
Registrert: 07 Mai 2011
Medlemsnummer: 7964
Kjøretøy: E30, 325, E39 520iT, E91 LCI 318iTM

ForrigeNeste

Gå til Arkiv

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron