Hopp til innholdet

DEMOVISNING

Under vises to metoder for å vise link til PDF visningsverktøyet, hvor jeg har lagt linken til en ren tekstlinje (nederst) og på forsidebildet til magasinutgaven (øverst). Visningsverkøtyet har en rekke tilpasningsmuligheter, men jeg har vektlagt responsitivitet i forhold mellom PC og mobil, god bladfunksjon og ikke minst søkefunksjon.

Fahrfreude (Sommer 2023) – 37. årgang