Hopp til innholdet

Sogn og Fjordane

På våre nettsider kan du holde deg oppdatert på hva som skjer, titte litt på bilder av treff som har vært, og ikke minst melde deg inn i klubben dersom du ikke allerede er medlem.

Som medlem av BMW CCN er du automatisk medlem av BMW CCN Sogn og Fjordane, dersom du har registrert bosted i fylket.

Om Sogn og Fjordane

Etter å ha sett at distriktsklubber dukka opp i mange av landets fylker, har vi lenge tenkt at det skulle vore ein distriktsklubb også for oss her i fylket. På eit møte i Sogndal den 31.08.2003, blei BMW CCN Sogn og Fjordane oppretta. Her blei det og danna eit styre med entusiastiske BMW eigarar, som satsar på å få til aktivitetar framover. Målet vårt er å samle og organisere BMW eigarar og andre som interesserar seg for BMW bilar i Sogn og Fjordane fylke. Ved oppstarten var det ca 60 BMW CCN medlemmar her frå før, og alle kjem automatisk inn under klubben. Vi ynskjer også alle nye medlemmar velkommen, og håpar på aktiv deltaking frå heile fylket.

Kontakt

BMW CCN Sogn og Fjordane
e-post: sognogfjordane@bmwccn.no
web: sognogfjordane.bmwccn.no
facebook: facebook.com/bmwccnsf

Styret

Vi søker medlemmer som kan danne et styre