Hopp til innholdet

Info om medlemskap

INNMELDING

Ønsker du å melde deg inn i klubben klikker du på “Bli medlem” i menyen. Der får du tildelt medlemsnummer, fyller ut diverse data om deg, og velger type medlemskap. Du kan betale enten med kort eller med faktura.

Kontingenten er kr. 575,- for ordinært medlem, og kr. 275,- for familiemedlem.

  • Innmelding mellom 1. januar og 30. juni koster 575,-. Utløpsdato: 31.12. nåværende år.
  • Innmelding mellom 1. juli og 31. oktober koster 400,-. Utløpsdato: 31.12. nåværende år.
  • Innmelding mellom 1. november og 31. desember koster 575,-. Utløpsdato: 31.12. neste år.

INFORMASJON OM MEDLEM

Ved utsendinger bruker vi informasjonen som er lagret i StyreWeb. Derfor er det viktig at registeret holdes oppdatert.

Mistenker du at vi har feil info om deg, kan du endre dette i GNIST. Alternativt kan det sendes en ePost til din lokale distriktsklubb, undergruppe eller hovedstyret, så ordner vi opp i det!

GNIST er vår medlems-APP. Der finner du ditt medlemskort og annen nyttig info. Tjenesten leveres for IOS og Android. På Windows telefoner etc. kan nettleser brukes.

ÅRSMEDLEMSKAP

BMW CCN har det vi kaller årsmedlemskap. Det vil si at medlemskapet går fra 1. januar til 31. desember.

FORNYELSE AV MEDLEMSKAP

Medlemskap i BMW CCN går etter kalenderår, det betyr at ditt medlemskap utløper 31/12/xx. Faktura for neste års medlemskap ligger ved årets siste medlemsblad. Om du ikke betaler fakturaen er du å regne som utmeldt.

MEDLEMSREGISTER

BMW CCN benytter StyreWeb medlemsregister på nett som gir oss mange fordeler. Ved innmelding blir du registrert i registeret og får tilsendt velkomstpakke i etterkant. Ved adresseendringer varsler du enten Hovedstyret, din lokale Distriktsklubb eller en Undergruppe du er med i. Alle kan oppdatere registeret for deg.

UNDERGRUPPENE CLASSIC & RACING

Ønsker du å være med i Classic og/eller Racing? Valget gjøres når du melder deg inn i klubben. Ønsker du å melde deg inn eller ut, så varsler du Hovedstyret.

TIDLIGERE MEDLEM?

Er du tidligere medlem og ønsker å melde deg inn i klubben igjen? Det melder du deg inn på vanlig måte som et nytt medlem.

UTMELDING

Ønsker du ikke å være medlem lenger velger du bare å se bort fra faktura som følger med årets siste medlemsblad. Alternativt kan du kontakte medlem@bmwccn.no og melde deg ut, så vil du bli slettet fra registeret.