Hopp til innholdet

Fahrfreude

Fahrfreude er BMW CCNs medlemsblad som kommer ut 2 ganger i året.

«FAHRFREUDE»; Betyr kort og godt «KJØREGLEDE». Hva kunne vel passe bedre? Navnet kom til ved en vel overveid tilfeldighet og æren for det skal Morten Bråthen ha, Fahrfreudes første redaktør og klubbens 2. president.

Våre første spede forsøk på informasjon til medlemmene i 1985 var News Letters. Et kopiert maskinskrevet sammendrag av informasjoner om det som hadde skjedd og skulle skje. Så kom Fahrfreude i 1987. Absolutt alt arbeid med bladet, utover trykk, var fysisk håndarbeid. Samling, stifting, renskjæring adresselapper og senere i konvolutter. Det ble besørget av folk fra Hovedstyret + noen få ildsjeler.

Eksemplene nedenfor viser den grafiske utviklingen gjennom tidene. Krav om standardisert forsideutseende kom i første gang i 1995. Klubblogoen på forsiden forsvant i 2007 for så å dukke opp igjen i 2011. Fra nr. 2 i 2012 er det tid for enda en ny «standard». Retningslinjene fra BMW AG bestemmer slikt.

Redaktørjobben er kanskje den mest intense jobben i BMW CCN. Stadig på jakt etter stoff, egne artikler, noen som lover mer enn man kan holde, andre som ikke tror man er kapabel til å skrive en artikkel eller levere bra bilder. Husk: kontakt redaktøren uansett, han hjelper deg videre dersom du er usikker. Uten medlemmenes og klubbenes innsats, trolig ingen Fahrfeude.

Den hittil mest viktige person som har slitt redaktørstolen er uten tvil Geir Skjelseth. Medlem fra dag 1 og nesten 25 års aktiv innsats på mange flere områder enn her er nevnt, noen år som både President og redaktør, etter hvert «bare» som redaktør. En stor takk for mye interessant lesestoff.

Ellers også en takk til andre redaktører og alle andre som har bidratt til at Fahrfreude har blitt klubbladet som så mange har hatt så stor glede av i alle år i klubbens historie.

Redaktører

1987 Morten Bråthen
1988–1990Tim Røsand
1991–1993Helge Solberg
1993-1994Geir Skjelseth
1994-1995Odd Arvid Haga
1995Agnes Arntzen
1995-1996Trond M. Skaret
1997Atle Sunde
1997-2009Geir Skjelseth
2010-2011Vegard M. Johansen & Arve Brekkhus
2011-2012Patrick Beeldsnijder
2012-idagTor Arne Hæg

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
BMW CCN Newsletters
02/Coupe Tidsskrifter